• فرم عمومی با فرم اختصاصی چه تفاوت هایی دارد؟
  • از فرم های عمومی جهت کم کردن هزینه های چاپی استفاده می شود.
   در فرم های عمومی هزینه چاپ، زینک، برش و صحافی بین تمامی سفارشات تقسیم می شود که این امر باعث کم شدن هزینه ها می گردد.در حالی که از فرم های اختصاصی با توجه به حساسیت سفارش از لحاظ رنگ، کاغذ، صحافی و… استفاده می شود. 
   شایان ذکر است کیفیت فرم های اختصاصی نسبت به فرم های عمومی بیشتر می باشد.
 • هزینه و نحوه ارسال سفارشات به عهده چه کسی است؟
  • هزینه ارسال سفارشات به عهده مشتری می باشد.
   نحوه ارسال سفارشات با توجه به درخواست مشتری از طریق پیک، آژانس یا باربری و ... صورت می گیرد.
    این در حالیست که بهترین و آسان ترین روش حمل که کمترین احتمال آسیب رسیدن به کالا را داشته باشد توسط کارشناسان مجتمع تبلیغاتی کوثر به مشتری پیشنهاد می شود.
مشاوره