رول آپ ها چاپ هایی هستند که علاوه بر کاربری های مشخص، در حوزه های تبلیغاتی مفید به فایده ظاهر میشوند.

1397/12/15

استیکر چاپ محبوبی است به همین خاطر، سفارش چاپ استیکر فوری هم گاه و بی گاه دریافت می شود.

ول آپ محفظه ای است استوانه ای از جنس آلومینیوم و چاپ، همان بنری است که به طور عمومی چاپ می شود.

در طراحی چاپ پاپ آپ باید از رنگهای زیبا ومتناسب استفاده شود همچنین استفاده درست از تصاویر ...

چاپ پوستر به عنوان ابزاری کار آمد در خدمت تبلیغات پیامی قرار گرفته است.

چاپ گلاسه به روش دیجیتال کیفیت بصری منحصر بفردی را برای مخاطبان فراهم می نماید

هزینه صرف شده در چاپ تراکت تبلیغاتی در مقایسه با سایر روشهای تبلیغات کمتر است

مشاوره