چاپ پوستر تبلیغاتی-

چاپ پوستر تبلیغاتی

مهر 1395 0

چاپ پوستر یکی از موثرترین ابزارتبلیغاتی محسوب می شود. چاپ پوستر بصورت چاپ یکرو انجام می شود. چاپ پوستر جهت نصب بر روی دیوار و تابلو اعلانات استفاده می شود. چاپ پوستر شامل متن و عناصر گرافیکی است. مخاطب چاپ پوستر قشر وسیعی از جامعه است. درهنگام طراحی یک پوستر باید در مرحله اول موارد استفاده آن مورد نظر قرار گیرد. در چاپ پوستر اطلاعات و دیدگاه یا نگرشی ارائه می شود. چاپ پوستر بایستی در همان نظر اول مخاطب را به خود جلب کند. طراحی و چاپ پوستر بایستی تصوير و كلمات به شكل بهینه باشد.

چاپ پوستر به عنوان ابزاری کار آمد در خدمت تبلیغات پیامی قرار گرفته است. سفارش پوستر ، طراحی پوستر و چاپ پوستر بر اساس مخاطبین پوستر صورت می گیرد و براساس موضوع، مخاطب و محل نصب در اندازه های مختلف چاپ می گردد. استفاده از پوستر و چاپ آن بسیار فراگیر شده است که بایستی مراحل سفارش پوستر، طراحی پوستر و چاپ پوستر به شکل مطلوب صورت گیرد ولی از مسایل مهم جهت جلب نظر بالای این رسانه، طراحی و چاپ پوستر است. با نصب پوستر در معابر و...مخاطبان پیام پوستر را روئت می کنند پس پوستر بايد در زمان کوتاه قابلیت انتقال پیامش را داشته باشد.

چاپ پوستر و مراحل ساخت آن

 • انتخاب هدف براي چاپ پوستر اولین گام است
 • جمع آوري اطلاعات در باره هدف چاپ پوستر
 • طراحی پوستر
 • چاپ پوستر

چاپ پوستر و ویژگی های مناسب آن

 • انتقال پیام توسط پوستر سریع صورت گیرد
 • پیام توسط چاپ پوستر به خوبی انتقال یابد
 • پوستر به خوبی برای مخاطب جلب توجه كند

چاپ پوستر و عوامل تاثیر گزار بر انتقال پیام توسط پوستر

 • محل نصب چاپ پوستر
 • جنس پوستر
 • چگونگی طراحی و چاپ پوستر

انواع سایز چاپ پوستر

پوسترها در سایزهای متفاوتی تولید می شوند که یکی از رایج ترین سایزهای چاپ پوستر 50.70 است ولی سایز هایی 70.100 ، 60.90 ، 45.60، 35.50 سانتي متر نيز چاپ مي شود.

با توجه به تجهیزات مدرن امروزی در ابعاد چاپ پوستر محدودیتی وجود ندارد. چاپ پوستر در تیراژ بالا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. محدوديتي در چاپ پوستر در ساير ابعاد و تيراژ به دلخواه سفارش دهنده وجود ندارد.

نظرات

  ارسال نظرات

  ارسال