چاپ سربرگ

چاپ سربرگ - page Header

چاپ سربرگ

تبلیغات کوثر انواع سفارش سربرگ، طراحی و چاپ سربرگ را میپذیرد. چاپ سربرگ برای تمامی اشخاص حقوقی لازم میباشد. سربرگ جهت نگارش نامه های رسمی وسازمانی یا برای اشخاص حقوقی استفاده میشود. نسخه پزشکان نیز نوعی سربرگ محسوب میشود. سربرگ هر واحد حقوقی ماهیت ومشخصات آن واحد را به مخاطبان انتقال میدهد. سربرگ درابعاد A4 ودر برخی موارد A5 وگاها سایزهای نظیر A6 یا B6 نیز تولید میشوند. سربرگ جزء اوراق رسمی ومهم به حساب می آیند. چاپ سربرگ میتواند به صورت رنگی یا سیاه وسفید صورت گیرد در حالی که در چاپ سربرگ استفاده از دو یا سه رنگ نیز مجاز است.

سربرگ حاوی لوگو، نام(عنوان شرکت یا موسسه)، محل درج تاریخ، محل درج شماره، آدرس، تلفن، آدرس وب سایت، ایمیل و... میباشد. سرچسب در طراحی سربرگ استفاده میشود که مشکلاتی را برای پرینتر ایجاد می کند.

موارد استفاده از سربرگ

  • جهت چاپ مکاتبات اداری

  • جهت صدور فاکتور

  • درج برخی از قراردادها

کاغذهای مناسب جهت چاپ سربرگ

  • چاپ سربرگ کاغذ تحریر ۸۰ گرمی که یکی از مناسب ترین کاغذها جهت چاپ سربرگ است

  • کاغذ ۱۰۰ گرمی تحریر

  • کاغذ کتان

  • کاغذ گلاسه

ارسال نظر
نظرات