پایه بوم

پایه بوم -boomBase

پایه بوم

پایه بوم استندی جهت نگهداری فوم برد، تخته شاسی و... میباشد که دردکوراسیون وفضاهای نمایشگاهی بسیار پر کاربرد میباشد.

تبلیغات کوثر انواع پایه بوم را ارایه میدهد.

ارسال نظر
نظرات