قاب بنر-

قاب بنر

قاب بنر ابزاری مناسب جهت عرضه و نمایش بنر است. قاب بنر از اسپیس فریم ساخته شده و قابل حمل بوده و جابجایی ساده ای داشته که این به سبب وزن پایین سازه است.

با حمل قطعات سازه به محل نمایش بنر و ساخت قاب متناسب با بنر نمایش بنر به بهترین نحو صورت می گیرد. قاب بنر در فضاهای مختلف چه فضای باز و یا فضای بسته قابل اجرا و استفاده است.

قابلیت ایستایی قاب بنر به خاطر استفاده از اسپیس فریم کرو است که ایستایی قاب بنر را موجب شده است. این سازه ها در برگزاری نمایشگاهها و برگزاری همایشها و کنسرت ها و ... بسیار می توانند راه گشا و کمک کننده باشند.

به صرفه بودن این سازه ها از مزیت قاب بنر به حساب می آید. قاب بنر با اتصال اسپیس در محل به یکدیگر قاب مناسب ایجاد می شود، لذا محدودیتی در ابعاد بنر مورد استفاده و مکان مورد استفاده برای آن وجود ندارد.

لیست قیمت

نظرات

    ارسال نظرات

    ارسال
     (021) ۷۷۵۲۴۵۴۰ - ۴۲   ورود / ثبت نام   دفتر کار