فروش سازه نمایشگاهی

فروش سازه نمایشگاهی:

نمایشگاهها بعنوان یکی از راههای ارایه کالا وخدمات محسوب میشوند که نحوه چیدمان وطراحی غرفه ها در تاثیر گزاری بر مخاطبان تاثیر فراوان دارد. تبلیغات کوثر با فروش سازه نمایشگاهی مجهزترین وتخصصی ترین تجهیزات نمایشگاهی را ارایه میدهد.

فروش سازه نمایشگاهی

نحوه غرفه آرایی نمایشگاهی بسیار مهم است که جهت این امر استفاده از تجهیزات مناسب امری مهم محسوب میشود. جهت غرفه آرایی تجهیزات به دو دسته کلی تقسیم میشوند. دسته ای ازین تجهیزات ، سازه های آماده نمایشگاهی ازقبیل انواع استند های نمایشگاهی، پاپ آپ ، رول آپ و... میباشد.

فروش سازه نمایشگاهی

با خرید سازه میتوان درنمایشگاه ها از سازه نمایشگاهی به شکل مطلوب استفاده کرد. انواع جا کاتالوگی ، استند های نمایشگاهی نظیر رومیزی و... ، قاب بنر، پاپ آپ ، رول آپ ، میز کانتر، پایه بوم و...در تبلیغات کوثر عرضه میشود.

ارسال نظر
نظرات