جزئیات نمونه کار-

کاغذ دیواری

http://kosarprint.com/style/resumes/wallPaper/139701_1l.jpg
 (021) ۷۷۵۲۴۵۴۰ - ۴۲   ورود / ثبت نام   دفتر کار