جزئیات نمونه کار-

فلکسی

http://kosarprint.com/style/resumes/flax/139612_17l.jpg
 (021) ۷۷۵۲۴۵۴۰ - ۴۲   ورود / ثبت نام   دفتر کار