استند کاتالوگ

استند کاتالوگ -catalog stand

استند کاتالوگ Catalog Stand

استند کاتالوگ (جا کاتالوگی) سازه ای جهت عرضه ونمایش کاتالوگ ، بروشور ، کتاب ، روزنامه وبرگه های تبلیغاتی است که بسیار زیبا بوده وقابلیت پرتابل بودن وقابل حمل بودن از مزایای آن است. استند کاتالوگ به دو دسته استند کاتالوگ یک طرفه واستند کاتالوگ دو طرفه دسته بندی میشود. البته استند کاتالوگ در دو نوع ثابت وپرتابل نیز دسته بندی میشود.

از کاتالوگ استند در نمایشگاه ها وکنفرانسها وهمایش ها استفاده می شود. البته از کاتالوگ استند در ادارات وشرکت ها استفاده میشود.

انواع کاتالوگ استند

  • کاتالوگ استند پلکسی ( Aluminum Acrylic Catalog Stand)

  • کاتالوگ استند فلزی

  • کاتالوگ استند

  • کاتالوگ استند رومیزی

  • کاتالوگ استند چند طبقه

  • کاتالوگ استند کانتردار

  • کاتالوگ استند برزنتی

ارسال نظر
نظرات