استند رول آپ

استند رول آپ - stand rollup

استند رول آپ

یکی از زیباترین سازه های نمایشگاهی قابل حمل رول آپ میباشد که فضای بسیار کمی را می گیرد. در استند رول آپ از پلات لمینت و... جهت نمایش استفاده میشود. تفاوت اصلی آن با بنر وجود فنر درون پایه آلومینیومی میباشد که کار چاپی را بصورت لوله جمع کرده وباعث افزایش عمر کار چاپی می شود. وجود پایه آلومینیومی حمل و نقل استند رول آپ را آسان میسازد.پایه آلومینیومی نقش مهمی در استند رول آپ دارد.

استند رول آپ پرتابل وقابل حمل بوده وبه سادگی در مکان مورد نظر نصب میشود. البته استند رول آپ دردو دسته کلی استند رول آپ ثابت و استند رول آپ گردان عرضه میشود که استند رول آپ ثابت مناسب در مکان ها با فضای کم نظیر غرفه نمایشگاهی و استند رول آپ گردان در مکانها با فضای بیشتر نظیر فروشگاه ها مناسب است. استند رول آپ بیشتر جهت فضای داخلی به کار می رود.

انواع استند رول آپ

  • استند رول آپ ثابت یک طرفه

  • استند رول آپ گردان

  • استند رول آپ دوطرفه

  • استند رول آپ پایه پهن

در استندهای رول آپ یک طرفه ورول آپ دو طرفه موقعیت قرارگیری بسیار مهم است زیرا که بایستی استند رول آپ در مکانی قرار گیرد که بیننده به محتوی آن دید کافی داشته باشد.

ارسال نظر
نظرات